Regulamin Ośrodka Wczasowego WeMa
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego WeMA w Wiciach. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.
 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15:00, kończymy o godz. 10:00.
 2. Możliwy jest pobyt jedynie w turnusach tygodniowych (od soboty do soboty).
 3. Rezerwacja terminu jest realizowana po wpłacie zadatku w wysokości 30% kwoty za pobyt; zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu nastąpi najpóźniej w dniu przyjazdu.
 5. Wszystkie płatności realizowane są w formie przelewu na rachunek bankowy Ośrodka.
 6. Za pobyt wystawiane są faktury Vat.
 7. Opłata klimatyczna zgodnie z aktualną uchwałą Urzędu Gminy Darłowo.
 8. W przypadku domków zużycie prądu elektrycznego w wysokości 50 zł w ciągu tygodniowego pobytu jest gratisowe. Nadwyżka liczona jest w kW/h – 1,00 zł za 1 kW/h.
 9. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. 
 10. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności przedstawiciela Ośrodka
 11. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco przedstawicielowi Ośrodka.
 12. Uczestnicy pobytu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie Ośrodka. Szkody powstałe z winy osób przebywających na terenie Ośrodka rozliczane są na miejscu.
 13. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy przekraczającej 400W. 
 14. Rozpalanie ognisk jest zabronione. 
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie Ośrodka przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pomieszczeń.
 16. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 17. Zwierząt nie przyjmujemy.
 18. Parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Ośrodka. 
 19. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.
 20. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 50 zł.
 21. Przedstawiciel Ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 22. Prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porządku.

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego WeMa.