Regulamin Apartamenty Domki Pokoje WeMa Wicie

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do Apartamenty Domki Pokoje WeMA w Wiciach. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w WeMa Wicie, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Goście korzystający z usług WeMa Wicie zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb przedstawicieli WeMa Wicie.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16:00, kończymy o godz. 10:00.
 4. Możliwy jest pobyt w turnusach od soboty/niedzieli do soboty/niedzieli).
 5. Rezerwacja terminu jest realizowana po wpłacie zadatku w wysokości 40% kwoty za pobyt.
 6. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu nastąpi najpóźniej w dniu przyjazdu.
 7. Podane w cenniku ceny są cenami brutto.
 8. Wystawiamy paragony fiskalne – po wcześniejszym zgłoszeniu również faktury VAT.
 9. Wszystkie płatności realizowane są w formie przelewu / gotówki / bonu turystycznego.
 10. Opłata klimatyczna zgodnie z aktualną uchwałą Urzędu Gminy Darłowo.
 11. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
 12. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności przedstawiciela WeMa Wicie.
 13. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco przedstawicielowi WeMa Wicie.
 14. Uczestnicy pobytu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie WeMa Wicie. Szkody powstałe z winy osób przebywających na terenie WeMa Wicie rozliczane są na miejscu.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. Na terenie WeMa Wicie dzieci powinny przebywać pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialni. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. WeMa Wicie uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 16. Urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek i wioślarz przeznaczone są do rekreacyjnego treningu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Korzystanie przez dzieci z siłowni zewnętrznej musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Z urządzeń nie mogą korzystać użytkownicy poniżej 140 cm wzrostu.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pomieszczeń noclegowych.
  Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
 18. W WeMa Wicie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 19. Rozpalanie ognisk jest zabronione.
 20. WeMa Wicie nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie WeMa Wicie przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pomieszczeń.
 21. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 22. Zwierząt nie przyjmujemy w sezonie wysokim.
 23. Do każdego apartamentu / domku / pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 24. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia w szczególności pościeli, narzut poza obręb pokoju i tarasu.
 25. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 50 zł.
 26. Przedstawiciel WeMa Wicie w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 27. Prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porządku.

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego WeMa.